Porady prawne


Kancelaria adwokat Marleny Żelazny-Serczyk w ramach obsługi realizuje kompleksowe doradztwo prawne. Pomoc świadczona w formie porad prawnych pozwala Klientom uzyskać niezbędne wyjaśnienia (na zgłoszone Kancelarii zapytania), rozstrzygnięcia merytoryczne w kwestiach wymagających znajomości prawa, jak również zapoznać się ze szczegółową analizą przedstawionego problemu prawnego.

Porady prawne są udzielane bez względu na tematykę sprawy oraz jej stopień trudności. Mogą z nich skorzystać zarówno Klienci indywidualni, jak i biznesowi. Zapoznając się z przedstawionym przez Klienta problemem, dokumentacją sprawy oraz wszystkimi jej aspektami, adwokat Marlena Żelazny-Serczyk będzie w stanie udzielić wyczerpujących wyjaśnień. W ramach udzielanych porad prawnych Kancelaria podejmuje się także opiniowania pism, wniosków oraz wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych.

Współpraca z Klientem zawsze opiera się na pełnej dyskrecji i zachowaniu tajemnicy zawodowej. Kancelaria udziela wsparcia we wszystkich obszarach prawa.