Postępowanie egzekucyjne i windykacja


Reprezentowanie stron w postępowaniu egzekucyjnym, ocena ryzyka zaciągania zobowiązań i dochodzenia roszczeń. Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego, w szczególności wnosi:

  • wnioski egzekucyjne,
  • wnioski o zabezpieczenie,
  • skargi na czynności komornika,
  • powództwa przeciwegzekucyjne,
  • wnioski o wyjawienie majątku dłużnika,
  • zabezpieczanie wierzytelności.

Proces przed sądem to często jeden z etapów postępowania cywilnego. By klient po wygranym procesie mógł cieszyć się z jego efektów niezbędna jest skuteczna windykacja należności.

Kancelaria Adwokacka adwokat Marleny Żelazny-Serczyk reprezentuje strony w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym.

Kancelaria Adwokacka swoim działaniem obejmuje Kraków oraz teren województwa małopolskiego