Prawo spadkowe


Reprezentowanie klientów w postępowaniu przed sądem oraz udzielanie porad prawnych we wszelkich sprawach spadkowych.

Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy :

  • o stwierdzenie nabycia spadku (z ustawy i testamentu),
  • o zachowek,
  • o dział spadku,
  • porady prawne w zakresie sporządzania testamentu, wydziedziczenia, zapisu i polecenia,

Sprawy spadkowe, ze względu na specyficzną materię, to sprawy w których bierze udział zwykle najbliższa rodzina.

Jeśli w sprawie uda się dojść do porozumienia strony uzyskują satysfakcję, a stosunki rodzinne nie zostają nadszarpnięte. Jeśli jednak consensus nie jest możliwy sprawy spadkowe, jak mało które, przeradzają się w wieloletnie spory.

Kancelaria Adwokacka Marleny Żelazny-Serczyk prowadzi wszelkie sprawy spadkowe w taki sposób by uzyskać zadowolenie klientów i by ponieśli jak najmniejsze straty emocjonalne.

Kancelaria Adwokacka swoim działaniem obejmuje Kraków oraz teren województwa małopolskiego.