Marlena Żelazny-Serczyk adwokat - mediator sądowy


Marlena Żelazny-Serczyk

Adwokat- właściciel, wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Krakowie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się kompleksową obsługą klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.


 

Karolina Pieniążek


Adwokat, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zajmuje się prawem karnym, gospodarczym oraz szeroko rozumianym prawem cywilnym, z naciskiem na sprawy rodzinne. Rozwija zainteresowania związane z upadłością konsumencką oraz odpowiedzialnością cywilną i karną członków zarządu spółek kapitałowych. Koordynuje i nadzoruje pracę całego zespołu kancelarii.


Iwona Czarny

Adwokat, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zajmuje się prawem rodzinnym, gospodarczym oraz cywilnym, zwłaszcza w zakresie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego. Posiada duże doświadczenie w obsłudze prawnej spółek, w tym w postępowaniu rejestrowym.

Magdalena Michorczyk


Aplikant adwokacki
Marta Huszczo- kierownik sekretariatu


kancelaria współpracująca :


adw. Marcin Serczyk


www.marcinserczyk.pl