Prawo gospodarcze i handlowe


Pomoc w sprawach związanych z tworzeniem i przekształcaniem podmiotów gospodarczych (spółek) oraz bieżącą obsługą działalności gospodarczej. Kancelaria świadczy usługi prawne, w szczególności :

  • opiniowanie i sporządzanie umów,
  • umowy spółki,
  • wnioski w postępowaniu rejestrowym do KRS,
  • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, obrad zarządów i rad nadzorczych,
  • dochodzenie należności w stosownych postępowaniach sądowych (elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym, postępowaniu zwykłym),
  • sprawy z zakresu odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki (art. 299 k.s.h),
  • audyt prawny.

Kancelaria Adwokacka adwokat Marleny Żelazny-Serczyk reprezentuje podmioty w procesach przed Sądami Gospodarczymi oraz przed Krajowym Rejestrem Sądowym. Kancelaria prowadzi bieżącą i doraźną obsługę firm.

Kancelaria Adwokacka swoim działaniem obejmuje Kraków oraz teren województwa małopolskiego.