Stała ochrona prawna


Kancelaria świadczy usługi w ramach stałej ochrony prawnej klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych, rozliczanej miesięcznym albo rocznym ryczałtem w ramach miesięcznego lub rocznego pakietu godzin. Stała ochrona prawna obejmuje w szczególności:

  • stały kontakt telefoniczny oraz mailowy,
  • bieżące porady i opinie prawne,
  • zastępstwo przed sądami i organami,
  • sporządzanie pism, wniosków i umów.

Stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych daje pewność i bezpieczeństwo.

Przejrzyste koszty w oparciu o rozliczenie godzinowe pozwolą na znaczne oszczędności.

Adwokat jest dla Państwa dostępny i osiągalny bezpośrednio po zaistnieniu problemu prawnego i od razu może udzielić porady prawnej.

Kancelaria Adwokacka swoim działaniem obejmuje Kraków oraz teren województwa małopolskiego.